bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-18 17:31:18') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-18 17:31:18') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-18 17:31:18') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-18 17:31:18') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM

tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM. Đặc điểm nhận dạng ...

Tìm ông VŨ ĐÌNH TÔN SN 1958

ông Vũ đình tôn sinh năm 1958 , thường trú tổ 24 phường Hoàng diệu- thành phố Thái Bình , bị bệnh tâ...

Tìm ông đi lạc

Mình có người nhà đi lạc vào khoảng 4h chiều nay , địa chỉ 486/17 phan xich long p3 phú nhuận . Khi ...

Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM

Cô Nguyễn Thị Thuý Nhâm địa chỉ Tổ 17 Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội đi khỏi nhà lúc 23h1...

Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997

Tìm em nguyễn văn sinh sn 1997, địa chỉ: Liễu Trì, Mê Linh Hanoi. ai biết em ở đâu xin liên lạc ...

Tìm ông cụ HO DONG

Tìm ông cụ Ho Dong 83 tuổi, địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM đi lạc vào ngày 10/09/2018...

Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU

Vào lúc 10h sáng ngày 13.10.2018 Bà tên Đoàn Ngọc Châu. 73 tuổi ( tên gọi ở nhà là cô bẩy ) Nhà bà...

Tìm chị gái mất tích tên ĐẶNG KIỀU HƯNG sn 1987 làm việc ở Singapore quê Hải Phòng

Chị Đặng Kiều Hưng theo Chương trình làm việc tại Singapore - Spass của Công ty Cổ Phần Du lịch Dịch...

Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954

Tìm người thân đi lạc. Tên: Triệu Duy Bập, Sn:1954, quê Thanh Miện - Hải Dương. Do bị...

Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986

Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986, địa chỉ: Ấp 5 - Lang Ngà - Định Quán - Đồng Nai. Lấy chồng n...

 • tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/201...

 • Tìm ông VŨ ĐÌNH TÔN SN 1958 ...

 • Tìm ông đi lạc...

 • Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM...

 • Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997...

 • Tìm ông cụ HO DONG...

 • Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU...

 • Tìm chị gái mất tích tên ĐẶNG KIỀU HƯNG sn 1987 là...

 • Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954...

 • Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986...

Tìm người lạc

 • Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân
  Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân Xin mang ơn mọi người Gấp gấp TÌM Bà Nhờ cộng đồng mạng và bạn bè chia sẻ dùm e. Ngoại e 80T cao 1m4. Dáng người nhỏ nhắn. Đi lạc vào ngày 16.11.2018 ở khu vực 302 lê đình cẩn.…
 • Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018
  Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018 Tìm cụ bà 86t đi từ chiều 11/11/2018 khu vực Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Khi đi bà mặc quần đen áo màu đỏ đô ai thấy bà xin liên hệ số 0377991055 gđ xin hậu tạ!
 • Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018
  Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018 Bố tôi Cao Cự Tuấn hiện đã đi lạc từ chiều ngày 9/11.  Khi đi mặc áo màu cafe sữa, quần short xanh lá nhạt Do từng mổ chân nên dáng đi khập khiễng. Bố tôi đi bằng xe đạp Martin xanh. Ai…
 • Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội
  Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội Bác này là người quê mình, bác tên Chính quê Yên Thắng Ý Yên Nam Định ngày 7/11/2018 có đi xe khách Hà Trang từ Nam Định lên Hà Nội vào khoảng 15h30 và không biết đã xuống xe tại…
 • Tìm người thân tên SONG YUNG UNG 85t người Hàn Quốc
  Tìm người thân tên SONG YUNG UNG 85t người Hàn Quốc Mình có người thân thất lạc là người Hàn Quốc. Ông tên là: Song Yung Ung. 85t Bị đi lạc tại khu vực Hoàn Kiếm Gia đình đã liên lạc nhưng không tìm thấy. Ông bị lạc lúc 13h chiều…
 • Tìm bố NGUYỄN VĂN THÍCH sn 1959, mất liên lạc từ năm 1996
  Tìm người thân bố tôi là (Nguyễn Văn Thích ) sinh năm 1959 .nguyên quán :xã trực đạo - huyện trực ninh - nam định.trước những năm 1996 bố tôi có là công nhân của nông trường mía tân phú…
 • Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986
  Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986 Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986, địa chỉ: Ấp 5 - Lang Ngà - Định Quán - Đồng Nai. Lấy chồng người Trung Quốc từ tháng 12 năm 2010. Từ lúc lấy chồng đến nay qua trung…
 • Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954
  Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954 Tìm người thân đi lạc. Tên: Triệu Duy Bập, Sn:1954, quê Thanh Miện - Hải Dương. Do bị mất trí nhớ. Đi lạc khu bệnh viên dịch vọng . Hà nôi.Ai thấy liện hệ giúp sdt. 0963619986 Xin chân thành cảm ơn.
 • Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU
  Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU Vào lúc 10h sáng ngày 13.10.2018 Bà tên Đoàn Ngọc Châu. 73 tuổi ( tên gọi ở nhà là cô bẩy ) Nhà bà ở khu vực chợ bà chiểu d/c nhà 317/6 Bùi Hữu Nghĩa P1 quận Bình Thạnh.…
 • Tìm ông cụ HO DONG
  Tìm ông cụ HO DONG Tìm ông cụ Ho Dong 83 tuổi, địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM đi lạc vào ngày 10/09/2018, Khi đi mặc áo đen có ghi số đt, quần đùi màu xám, bên tay phải có ngón bị…
 • Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997
  Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997 Tìm em nguyễn văn sinh sn 1997, địa chỉ: Liễu Trì, Mê Linh Hanoi. ai biết em ở đâu xin liên lạc Sdt liên lạc 0348125907Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ  
 • Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM
  Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM Cô Nguyễn Thị Thuý Nhâm địa chỉ Tổ 17 Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội đi khỏi nhà lúc 23h15 ngày 14 tháng 10 năm 2018. Khi đi mang theo 1 chiếc xe đạp nhặt ve chai, ai biết…
 • Tìm ông đi lạc
  Tìm ông đi lạc Mình có người nhà đi lạc vào khoảng 4h chiều nay , địa chỉ 486/17 phan xich long p3 phú nhuận . Khi đi Ông mặc áo trắng đội nón ,Ông đi tướng lom khom . Ai có gặp ông xin…
 • Tìm ông VŨ ĐÌNH TÔN SN 1958
  Tìm ông VŨ ĐÌNH TÔN SN 1958 ông Vũ đình tôn sinh năm 1958 , thường trú tổ 24 phường Hoàng diệu- thành phố Thái Bình , bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi từ ngày 18-9-2018 đến nay không có tin tức,ai biết hoặc đang cưu…
 • tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM
  tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM. Đặc điểm nhận dạng đội mũ đen, áo sơ mi trắng chấm bi quần jean, cao 1,6m, 40 tuổi. Ai gặp ở đâu xin…
 • Tìm anh trai tên NGUYỄN VĂN DOÃN
  Tìm anh trai tên NGUYỄN VĂN DOÃN Tìm anh trai tên doãn . Điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh thái bình . Ra ngoài sáng 2/ 10 không về . Cô bác anh chị nào có gặp hoặc biết thông tin về anh xin liên…
 • PHAN THANH HÙNG tìm PHAN THANH NHÀN
  PHAN THANH HÙNG tìm PHAN THANH NHÀN Tìm người thân !Tôi tên : Phan thanh Hùng Sinh năm :1959 hiện cư ngụ : 240/3 , Khóm 5 , Phường 5 , Thành phố Vĩnh Long ! Nay đăng tin này, nhờ Cộng đồng mạng chia sẻ tin tức ,…
 • Phạm Thị Miền tìm em trai Phạm Văn Khải
  Phạm Thị Miền tìm em trai Phạm Văn Khải Chị Phạm Thị Miền tìm em trai Phạm Văn Khải, sinh năm 1991, địa chỉ: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định Chiều ngày 16/9/2018 anh nói với gia đình đi lấy hàng và gặp gỡ khách hàng, đợi mãi không…
 • Phạm Thị Mộng Tuyền sn 1976 tìm ba bị thất lạc hơn 20 năm
  Con tìm ba đã thất lạc hơn 20 năm. Con bị mất trí nhớ, nên sau khi nhớ lại đã cố tìm ba hơn 10 năm nay nhưng vô vọng. Con tên: Phạm Thị Mộng Tuyền (tên thường gọi: Nghi)/…
 • Tìm bà ngoại đi lạc tên thường gọi là Bà TIỀN
  Tìm bà ngoại đi lạc tên thường gọi là Bà TIỀN Bà Ngoại em 82 tuổi. Bà đi lạc từ sáng ngày 12/09/2018. Bà Ngoại em bị lẫn. Sô điện thoại liên lạc Con gái bà: 0169 3310528 – Dung. Cháu gái bà: 0975 829382 – Thuý. Đi lạc khu vực nhà…
 • Tìm người thân tên VÕ VĂN TOÀN về nhà gấp mẹ đang bệnh nặng
  Tìm người thân tên VÕ VĂN TOÀN về nhà gấp mẹ đang bệnh nặng Tìm người thân tên VÕ VĂN TOÀN. Quê ở huyện Long Hồ, Tĩnh Vĩnh Long. Đã đi theo đoàn hội chợ các tỉnh thành khoảng 6, 7 năm nay Không liên lạc với người nhà. Người nhà cũng không liên lạc được.…
 • Tìm người nước ngoài đi lạc
  Tìm người nước ngoài đi lạc HELP, PLEASE!! We are looking for a 17 year old guy getting lost from Lien Huong to Nha Trang. This morning, my brother drove his brother to Nha Trang to look for him, if Someone see him, please keep him…
 • Tìm bà HỒ THỊ ĐÔNG
  Tìm bà HỒ THỊ ĐÔNG Ngày 31/08/2018. bà hồ thị đông. tuổi 70. bị lạc tại bệnh viện thanh tâm tỉnh đồng nai. ai thấy xin liên hệ dùm mình sđt 01687435785. 01635736420. Xin cảm ơn và hậu tạ.
 • Tìm Người Thân
  Tìm Người Thân Tìm người thân của chú trong hình, chú bị câm bẩm sinh. Hiện tại chú đang cư trú tại Trung Tâm Bảo Trợ Chánh Phú Hoà , Bến Cát , Bình Dương. Đã trú tại đây được 8 năm rồi. Ai là…
 • NGUYỄN VĂN THANH tìm em NGUYỄN VĂN THẠCH
  NGUYỄN VĂN THANH tìm em NGUYỄN VĂN THẠCH NGUYỄN VĂN THANH sn 1964 tìm em trai tên NGUYỄN VĂN THẠCH sn 1976 quê quán: CAO THỌ -  VẠN NINH - GIA BÌNH - BẮC NINH. bỏ nhà đi từ ngày 14/08/2018 đến nay vẫn chưa về nhà. khi…
 • Tìm chú tên MAI HỮU sn 1939
  Chú tôi tên là Mai Hữu, sinh năm 1939. Sinh ra và lớn lên tại Xóm Gạo, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.Năm 1964: đi quân dịch vào Cần Thơ, có vo và 1 con trai tại…
 • Tìm chú tên VÕ VĂN LONG
  Tìm chú tên VÕ VĂN LONG Tìm chú tên Võ Văn Long bị tâm thần nhẹ. Hiện đã bỏ đi ngày 15/08/2018.  Ai có gặp xin giữ lại hoặc đưa vào cơ quan công an gần nhất và dt về gia đình. Xin hậu tạ. Sdt liên lạc 0906619212. A.…
 • Tìm NGUYỄN THỊ HẰNG sn 1990
  Tìm NGUYỄN THỊ HẰNG sn 1990 Tìm nguyễn thị hằng sn 1990. với lời nhắn "giờ mẹ bạn ấy bệnh nặng lắm". Ai biết hằng ở đâu xin liên hệ sđt: 01655345290. xin chân thành cảm ơn.
 • Tìm người nhà đi lạc
  Tìm người nhà đi lạc Tôi có người nhà sn 1969 bị lạc vào hồi 13h ngày 28/8/2018 trên đường từ hà đông về hoà bình khi đi mặc quần đen áo chấm xanh gia đình tôi nhờ nhóm đăng giúp tin ai biết tin…
 • Tìm người thân tên NGUYỄN VĂN QUẾ đi lạc ngày 15/08/2018
  Tìm người thân tên NGUYỄN VĂN QUẾ đi lạc ngày 15/08/2018 Tên: Nguyễn Văn QuếĐịa chỉ: Xuân Tình- Đồng Tân - Ứng Hòa - Hà NộiBị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi đã được 1 ngày. Nếu ai nhìn thấy thì liên lạc với số điện thoại: 02433602443Mọi người hãy chia…
 • Tìm cháu tên NGUYỄN MINH TÚ sn 1999
  Tìm cháu tên NGUYỄN MINH TÚ sn 1999 Tìm cháu trai tên NGUYỄN MINH TÚ, sn 1999,  thường trú Huyện Chợ Lách -  tỉnh Bến Tre, bỏ nhà đi ngày 04/08/2018 đến nay chưa về, ai biết cháu ở đâu xin báo về số điện thoại: 01646848636. xin…
 • tìm mẹ tên HUỲNH THỊ NỒNG sn 1934
  tìm mẹ tên HUỲNH THỊ NỒNG sn 1934 Gia đình chúng tôi nhắn tìm Bà (mẹ) tên Huỳnh Thị Nồng, sinh năm 1934. Địa chỉ: Trung Lý, Phổ Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Bỏ nhà đi từ 13_8_2017 đến nay chưa về. khi đi bà mặc áo bà…
 • TÌM NGƯỜI NHÀ
  TÌM NGƯỜI NHÀ Hai mẹ con trong hình đã bị mất tích vào ngày 15/7/2018.Đến nay vẫn không có chút tin tức gì. Hiện gia đình vẫn đang tìm kiếm và rất lo lắng. Hai mẹ con sống tại thônVạn Khuê - xã Ninh…
 • Tìm người nhà tên DƯƠNG THỊ LIÊN sn 1985
  Tìm người nhà tên DƯƠNG THỊ LIÊN sn 1985 TÌM NGƯỜI NHÀ    Chị Dương Hương Liên, sinh năm 1985 ( 33 tuổi) , cao 1m45, nặng 42 kg bỏ nhà đi khỏi nhà ở số 42 ngõ 191 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội từ ngày 26/7/2018 tới…
 • Tìm ba đi lạc tên PHẠM VĂN THÀNH
  Tìm ba đi lạc tên PHẠM VĂN THÀNH Tìm ba đi lạc tên Phạm Văn Thành đi lạc ngày 5/8/2018 khu vực quần 10 - TPHCM. lúc đi mặc áo thun đỏ quần sọc xanh ko mang kính Ai gặp gọi giúp Em 01634415391 cảm ơn ạ
 • Tìm cháu mất tích Ngô Tiểu My sn 2004
  Tìm cháu mất tích Ngô Tiểu My sn 2004 Cầu xin mọi người đọc được bảng tin này xin hãy giúp cho gđ tôi chia sẽ thông tin này khắp trang mạng fb zl ....cháu tôi trong hình tên Ngô Tiểu My sn 2004 bị mất tích lúc 14h…
 • Tìm em gái thất lạc từ nhỏ
  Mình cần tìm 1 e gái khoảng 30 tuổi bị thất lạc tên hồi nhỏ là Hậu có mẹ là Vân ở chợ Kim Liên Hà nội. Anh ruột của bé tên là Cường. Giờ e tôi đã từng về…
 • Tìm người thân tên LƯU CHÍ DŨNG bị tâm thần và bị câm
  Tìm người thân tên LƯU CHÍ DŨNG bị tâm thần và bị câm Tìm người thân tên LƯU CHÍ DŨNG bị tâm thần và bị câm, địa chỉ: 137/39/4B, Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung , Quận Tân Phú, TPHCM.  bỏ nhà đi lúc 10h ngày 30/07/2018 ai thấy anh Dũng ở đâu…
 • Tìm chị dâu tên Hoa hoặc Hòa
  Tìm người thân Chị dâu tôi tên Hoa hoặc hòa (lúc đó dạy mần non ) có quen anh tôi là LÊ THANH SÓT ra bệnh viện E ( Miền Nam) ở Thạch Thất Hà Nội điều trị ( năm 1973…
 • TÌM BÀ NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC (SN 1942 1943 ) VÀ NGƯỜI CON TÊN SƠN ( SN 1965 1966)
  TÌM BÀ NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC (SN 1942 1943 ) VÀ NGƯỜI CON TÊN SƠN ( SN 1965 1966)●Mình cần tìm người thân cho bố đã thất lạc 54 năm... ( do bố mình củng đã yếu nên muốn tìm…