bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-11 20:59:30') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-11 20:59:30') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-11 20:59:30') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-11 20:59:30') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm cô tên Tống Ngọc Ánh Loan, sinh năm 1963, cư ngụ tại Ấp 7 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh TP.HCM

Gia đình tìm cô tên Tống Ngọc Ánh Loan, sinh năm 1963, cư ngụ tại Ấp 7 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Ch...

Tìm em gái tên ĐỖ HOÀNG YẾN PHỤNG ở TPHCM bỏ nhà đi

Đỗ Hoàng Yến Phụng mọi ng giúp tim hộ e mình đã bỏ nhà đi ai biêt đâu xin liên hê ho minh qua sđt 08...

Tìm người nhà đi lạc khu vực quận Hai Bà Trưng - Hanoi

Cả nhà mình ơi, quan tâm giúp mình. Người nhà bạn mình đi lạc từ tối hôm qua (27/9) từ khu vực quận ...

Em gái Lệ Hồng Tìm anh trai tên : Lê Văn Trưa ( sn 1965 ) ngụ tại b2/33a ấp 2 xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - TP.HCM

Em gái Lệ Hồng Tìm anh trai tên : Lê Văn Trưa ( sn 1965 ) ngụ tại b2/33a ấp 2 xã Vĩnh Lộc B - Huyện ...

Tìm anh Trương Quốc Cường, sinh năm 1970 (bị bệnh trầm cảm), cư ngụ tại 212/64 Nguyễn Sơn phường Phú Thọ Hoà quận Tân Phú

Gia đình nhờ Đội hỗ trợ đăng tin tìm anh Trương Quốc Cường, sinh năm 1970 (bị bệnh trầm cảm), cư ngụ...

Tìm Dì tên BÙI THỊ VIỆT, quê Quảng Ngãi, cao 1m52, khi đi mặc đồ bộ, có cầm đt màu xám trắng

Dì tên là: BÙI THỊ VIỆT, quê Quảng Ngãi, cao 1m52, khi đi mặc đồ bộ, có cầm đt màu xám trắngTrọ gần ...

Tìm anh NGÔ XUÂN PHÁC - sn 1965 đi làm ngày 23/10/2019 ở lòng hồ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nay chưa về

Tìm người đi lạc. Hôm qua gia đình có anh. Ngô Xuân Phác. 54 tuổi đi vào làm rẫy khu vực Lòng Hồ xã ...

 • Tìm con tên: NGUYỄN HỒNG QUÂN, bỏ nhà đi chiều ngà...

 • Tìm cô tên Tống Ngọc Ánh Loan, sinh năm 1963, cư n...

 • Tìm em gái tên ĐỖ HOÀNG YẾN PHỤNG ở TPHCM bỏ nhà đ...

 • Tìm người nhà đi lạc khu vực quận Hai Bà Trưng - H...

 • Em gái Lệ Hồng Tìm anh trai tên : Lê Văn Trưa ( sn...

 • Con NGÔ THỊ PHƯƠNG tìm bố tên NGÔ VĂN CỘNG – sn 19...

 • Tìm anh Trương Quốc Cường, sinh năm 1970 (bị bệnh ...

 • PHÙNG TẤN CHUNG. NĂM NAY: 28 TUỔI. TINH THẦN HƠI ...

 • Tìm Dì tên BÙI THỊ VIỆT, quê Quảng Ngãi, cao 1m52,...

 • Tìm anh NGÔ XUÂN PHÁC - sn 1965 đi làm ngày 23/10/...

Tìm người lạc