bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-03-24 09:56:38') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-03-24 09:56:38') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-03-24 09:56:38') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-03-24 09:56:38') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm chị tên ngày trướcc là Trần Thị Nga. sinh năm 1995

Do ngày trước gia đình đói kém nên ba mẹ em đã cho đi nhưng người ta hứa mỗi năm sẽ đưa về thăm 1 lầ...

Con tên NGUYỄN NGỌC BẢO tìm bố NGUYỄN VĂN BÌNH - SN 1950

Đi khỏi nhà tại địa chỉ: Phòng 12A02 chung cư Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. từ sáng 22/01/...

Tìm mẹ đi lạc

Mẹ tôi đi lạc từ trưa ngày 27-1 tại khu vực cầu diễn nam từ liêm. Ai gặp xin chỉ giúp 0979898811Gia ...

Tìm bác đi lạc tên Thông

Bác mình tên Thông,  Đi lạc từ khu vực Trung Kính, Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội, hiệ...

Tìm người thân tên: Nguyễn Văn Luận - 22 Tuổi

Tìm người thân tên: Nguyễn Văn Luận.22 Tuổi. Ở Ấp 5,  Xã Gáo Giồng, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bị bện...

Tìm người thân của chị Thúy

Tìm người thân của chị thúy .Đi về từ trung quốc cùng chị hòa ngày 12/12/2018 âm lịch . người thân c...

Tìm em trai bị động kinh đi lạc

TÌM NGƯỜI THÂN BỊ LẠC Đây là hình thằng em mình hiện tại đang bị mất tích từ hôm 26 âm lịch đến giờ ...

Tìm bố đi lạc tên: ĐỖ HỮU HOẠT - 72 tuổi

Tìm bố tên Đỗ Hữu Hoạt - 72 tuổi, địa chỉ xã bạch hạ, huyện phú xuyên hanoi, đi lạc ngày 20/02/2019 ...

Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi

Tìm người thân đi lạc ở bịnh viện ĐA KHOA HÒA HẢO Quận 10. Đi lạc lúc 7h sáng hôm nay ngày 22/2...

 • Tìm chị tên ngày trướcc là Trần Thị Nga. sinh năm ...

 • Con tên NGUYỄN NGỌC BẢO tìm bố NGUYỄN VĂN BÌNH - S...

 • Tìm mẹ đi lạc...

 • Tìm bác đi lạc tên Thông ...

 • Tìm người thân tên: Nguyễn Văn Luận - 22 Tuổi...

 • Tìm người thân của chị Thúy...

 • Tìm em trai bị động kinh đi lạc...

 • Tìm chú tên NGUYỄN XUÂN ĐỊNH...

 • Tìm bố đi lạc tên: ĐỖ HỮU HOẠT - 72 tuổi...

 • Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi...

Tìm người lạc

 • Tìm chị gái tên Võ Kim Liên 30 tuổi nhà ở Trảng Bom – Đồng Nai
  Tìm chị gái tên Võ Kim Liên 30 tuổi nhà ở Trảng Bom – Đồng Nai Tìm người tên Võ Kim Liên 30 tuổi nhà ở Trảng Bom – Đồng Nai. Chiều 20/3/2019 lúc 17h đi khỏi nhà đến nay chưa thấy về. Gia đình đang rất lo lắng. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m50,…
 • Tìm bà NGUYỄN THỊ TÍCH 83 tuổi đi lạc phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hanoi
  Bà chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Tích 83 tuổi, tóc bạc, dáng người nhỏ, sống ở phường Dịch Vọng Hậu-Q.Cầu Giấy, đi lạc nhà từ 18h ngày 20/3.  Ai thấy hay cưu mang cụ làm ơn cho tôi biết qua…
 • Tìm người đàn ông đi lạc ở bệnh viện ung bứu Bình Thạnh ngày 20/03/2019
  Tìm người đàn ông đi lạc ở bệnh viện ung bứu Bình Thạnh ngày 20/03/2019 Nhờ mọi người chia sẽ giúp, tìm người trong hình đi lạc tại bệnh viện ung bướu quận Bình Thạnh lúc 3h chiều ngày 20/3/2019. Xin cảm ơn. Liên lạc theo số điện thoại 0365338190.
 • Tìm chị gái thất lạc từ nhỏ tên NGUYỄN THỊ KIM HẠNH - SN 1986 ở Chưpah Gia lai
  Tìm người thânchị gái tên:Nguyễn Thị kim Hạnh sinh năm 1986 ở chưpah Gia LaiCha tên :Nguyễn Trương ThanhMẹ tên: Phạm Thị Thục chi đi từ lúc nhỏ.e đăng lên đây nêu chi hạnh thấy thi liên lạc lại cho esdt 0968638397
 • Tìm anh chị Sy - Xinh trú tại phố Cao Bằng, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
  Tìm anh chị Sy - Xinh trú tại phố Cao Bằng, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tìm anh chị Sy- Xinh trú tại phố Cao Bằng, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.Em Phan Đức Chính, Quê: xã Quỳnh Phương, Nghệ An, tìm anh chị. Anh chị năm nay khoảng 90 tuổi, có 2 con gái.…
 • Tìm cô tên LÊ THỊ LANH - SN 1973
  Tìm cô tên LÊ THỊ LANH - SN 1973 TÌM NGƯỜI THÂN TẠI Nam ĐịnhMong anh chị em bạn bè chia sẻ giúp em tìm người thân với ạ.Cô Ngô Thị Lanh - 1973 - Tinh thần ko ổn định - Dáng người gầy gầy cao cao .chừng 1m65 Sống tại…
 • Tìm dượng tên LÊ VĂN NỮ - SN 1973
  Tìm dượng tên LÊ VĂN NỮ - SN 1973 TÌM NGƯỜI THÂNHỌ TÊN: Lê Văn Nữ (tên thường gọi út mì) Sinh năm: 1973Nơi ở: Ấp nhứt xã Quế An Huyện vũng liêm TP Vĩnh Long- Ông là dượng Út của em. Hiện ông đi khỏi nhà từ 30 tết…
 • Tìm trẻ lạc tên MAI TUẤN KHANG - 7 tuổi
  Tìm trẻ lạc tên MAI TUẤN KHANG - 7 tuổi Bé tên Mai Tuấn Khang, 7tuổi, bị người lạ dụ đi sở thú lúc tan giờ học 4h chiều ngày 26/02/2019 tại trường Đống Đa Bình Thạnh tphcm, khi đi bé mặc đồng phục thể dục như hình bên cạnh. Ai…
 • Tìm em đi lạc tên PHAN BÁ DUY - SN 1994
  Tìm em đi lạc tên PHAN BÁ DUY - SN 1994 Tìm em đi lạc . Tên : Phan Bá Duy sinh năm 1994 . Cao khoảng 1m72cm. Đã đi lạc về phía Bắc Thăng Long ngày 20/2/2019. Khi đi em mặc quần bò dài , áo gió kẻ sọc tay…
 • Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi
  Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi Tìm người thân đi lạc ở bịnh viện ĐA KHOA HÒA HẢO Quận 10. Đi lạc lúc 7h sáng hôm nay ngày 22/2/2019. Bà tên Trần Thị Tươi 80 tuổi. Bà bị lẫn và không nhớ đường về. Ai gặp bà xin giữ…
 • Tìm bố đi lạc tên: ĐỖ HỮU HOẠT - 72 tuổi
  Tìm bố đi lạc tên: ĐỖ HỮU HOẠT - 72 tuổi Tìm bố tên Đỗ Hữu Hoạt - 72 tuổi, địa chỉ xã bạch hạ, huyện phú xuyên hanoi, đi lạc ngày 20/02/2019 khu vực bệnh viện y dược hanoi
 • Tìm chú tên NGUYỄN XUÂN ĐỊNH
 • Tìm anh tên Nguyen Huu Phuoc
  Tim anh Nguyen Huu Phuoc. Bi benh than kinh, bo nha di ngay 27/12 am lich den nay chua ve. Khi di mac ao khoac den, ba lo ca nhan mau den. Co 39tuoi cao1m67 toc hoi dai nguoi ban.…
 • Tìm em trai bị động kinh đi lạc
  Tìm em trai bị động kinh đi lạc TÌM NGƯỜI THÂN BỊ LẠC Đây là hình thằng em mình hiện tại đang bị mất tích từ hôm 26 âm lịch đến giờ chưa về! Và có người đã thấy nó ở ngay ngã ba Tuy Phước nên ai…
 • Tìm người thân của chị Thúy
  Tìm người thân của chị Thúy Tìm người thân của chị thúy .Đi về từ trung quốc cùng chị hòa ngày 12/12/2018 âm lịch . người thân của chị thúy tên là nguyễn văn sơn. Địa chỉ: quốc oai hà nội. Nếu có thông tin gì…
 • Tìm người thân tên: Nguyễn Văn Luận - 22 Tuổi
  Tìm người thân tên: Nguyễn Văn Luận - 22 Tuổi Tìm người thân tên: Nguyễn Văn Luận.22 Tuổi. Ở Ấp 5,  Xã Gáo Giồng, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bị bệnh tâm thần, Khi đi mặt áo trắng, quần cụt. Bỏ đi đã 3 ngày ai biết chư giúp ạ.Gia đình…
 • Tìm bác đi lạc tên Thông
  Tìm bác đi lạc tên Thông Bác mình tên Thông,  Đi lạc từ khu vực Trung Kính, Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội, hiện tại đi từ đêm qua đến bây giờ chưa về nhà, gia đình mình cũng hiện đang đi tìm bác. Mình up…
 • Tìm mẹ đi lạc
  Tìm mẹ đi lạc Mẹ tôi đi lạc từ trưa ngày 27-1 tại khu vực cầu diễn nam từ liêm. Ai gặp xin chỉ giúp 0979898811Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
 • Con tên NGUYỄN NGỌC BẢO tìm bố NGUYỄN VĂN BÌNH - SN 1950
  Con tên NGUYỄN NGỌC BẢO tìm bố NGUYỄN VĂN BÌNH - SN 1950 Đi khỏi nhà tại địa chỉ: Phòng 12A02 chung cư Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. từ sáng 22/01/2019 đến nay chưa về. ai biết hoặc nhìn thấy ông Bình ở đâu xin vui lòng liên hệ số…
 • Tìm chị tên ngày trướcc là Trần Thị Nga. sinh năm 1995
  Tìm chị tên ngày trướcc là Trần Thị Nga. sinh năm 1995 Do ngày trước gia đình đói kém nên ba mẹ em đã cho đi nhưng người ta hứa mỗi năm sẽ đưa về thăm 1 lần, nhưng có duy nhất 1 lần người ta gửi ảnh về lúc chị biết…
 • Tìm người thân tên TRẦN VĂN CHÍNH - 67 tuổi
  Tìm người thân tên TRẦN VĂN CHÍNH - 67 tuổi Cần tìm gấp người trong ảnh tên TRẦN VĂN CHÍNH  67 tuổi sáng nay 18/01/2019 LÚC 8h30 tại bệnh viện chợ rẫy ông đã đi lạc hiện ông bị đãng trí ko nhớ thông tin của mình tới giờ vẫn chưa…
 • Tìm mẹ tên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - SN 1953
  Tìm mẹ tên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - SN 1953 TÌM NGƯỜI NHÀMẹ tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Hương - SN: 1953.Bà bị đãng trí, bà ra khỏi nhà (205 Lê Duẩn-Hai Bà Trưng - Hà Nội) lúc 10h sáng ngày 7.1.19. Khi đi bà mặc áo Gile xám,…
 • Tìm con tên TRẦN VĂN CẢNH - SN 1992 - quê Lâm Đồng
  Tìm con tên TRẦN VĂN CẢNH - SN 1992 - quê Lâm Đồng Tôi cần tìm con trai tôi chiều hôm qua 6/1/2019 con tôi có chạy chiếc xe Sirius hiệu Yamaha màu trắng - đen mang biển số 49D1-232.63. đến nay chưa về. Ai thấy hoặc gặp ở đâu mong mọi người liên…
 • Tìm em trai tên A Tú - 13 tuổi ở Komtum
  Tìm em trai tên A Tú - 13 tuổi ở Komtum Em trai ruột tên: A Tú địa chỉ: thôn 5,xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy ,Tỉnh Kon Tum. Tuổi :13t. Bị thất lạc hơn tuần rồi, nếu ai có thông tin gì xin liên lạc số đt: 0903180730
 • Tìm con tên NGUYỄN HỒNG PHÚC SN - 2001
  Tìm con tên NGUYỄN HỒNG PHÚC SN - 2001 Tìm con tên NGUYỄN HỒNG PHÚC SN - 2001  
 • Tìm mẹ đi lạc ngày 27/12/2018
  Tìm mẹ đi lạc ngày 27/12/2018 Tìm mẹ đi khỏi nhà lúc 3h chiều 27/12/2018. Ngã ba Hồng Châu, Hóc Môn, TP.HCM. Mọi người nhìn mẹ của mình vui lòng gọi cho mình theo số 0905.302329. gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Nhờ mọi người sharp…
 • Tìm người nhà tên TRẦN NGỌC LÂN - 64 tuổi
  Tìm người nhà tên TRẦN NGỌC LÂN - 64 tuổi Mong mọi người giành ít thời gian chia sẻ giúp gia đình em gái mình. Ai biết ở đâu xin báo cho người nhà theo số đt : 0979954812 - 0934501722Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
 • Tìm người thân tên NGUYỄN KHOA NAM
  Tìm người thân tên NGUYỄN KHOA NAM Tìm người thân Nguyễn Khoa Nam quê Long Khánh Đồng Nai, đi làm từ ngày 9/12/2018 đến nay chưa thấy về và không liên lạc được, ai biết Anh ở đâu chỉ giúp xin cảm ơn và hậu tạ!  
 • Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH
  Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH Bác tên : Bùi Xuân Tịnh. Bác quê Thái Nguyên xuống nhà cháu Thanh Huyền ở Ba Đình Hà Nội chơi. Sáng bác đi tập thể dục với người nhà và bị lạc đoạn dốc Hàng Than.bác k nhớ nhà…
 • Tìm ông ngoại đi lạc
  Tìm ông ngoại đi lạc Ai nhìn thấy ông ngoại mình đứng giữa báo giúp mình với. Ông đi xe hiền lan từ bái thượng ra giáp bát, ông xuống xe lúc 13h45. Ông ko co đt nên ko ll đc. Ai thấy xin lh…
 • Tìm người thân tên TRÁC TẤN THÀNH - 64 tuổi
  Tìm người thân tên TRÁC TẤN THÀNH - 64 tuổi Tìm người thân tên Trác Tấn Thành, 64 tuổi, bỏ nhà đi ngày 9/12/2018. Địa chỉ: số 89A Hải Thượng Lãng Ông,Phường 10, Quận 5, TPHCM. Ai gặp ông xin liên hệ số điện thoai: 0798675956. Gia đình xin cảm…
 • Tìm cụ bà 90 tuổi đi lạc khu vực Hào Nam - Giảng Võ - Hanoi
  Tìm cụ bà 90 tuổi đi lạc khu vực Hào Nam - Giảng Võ - Hanoi Cần tìm cụ bà như trong ảnh. Cụ khoảng 90 tuổi, dáng người nhỏ, gầy, cao khoảng 1m45. Cụ đi lạc từ 16h00 chiều nay ngày 18/12/2018 ở khu vực Hào Nam - Giảng Võ. Mong người share bài giúp em để…
 • Tìm mẹ tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi
  Tìm mẹ tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi Mẹ tôi. Tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi..hiện đang vào tạm trú để đi khám bệnh tại Chung cư Ehom3 . Quận bình tân . Thành phố Hồ Chí Minh.Mẹ tôi bị bệnh thần kinh nên người không được minh…
 • Cháu Phương Lan tìm dì út Liễu
  Cháu Phương Lan tìm dì út Liễu Út Liễu ơi Con là Phương Lan nè Út có nhìn thấy con thì nhanh liên lạc với con nha Ông ngoại đang bệnh rất rất nặng, nếu út nhìn thấy hãy về thăm ông ngoại nhé. Hình mẹ với…
 • Tìm cậu đi lạc khu vực công viên Tao Đàn, Q1 - tên THANH TÙNG
  Tìm cậu đi lạc khu vực công viên Tao Đàn, Q1 - tên THANH TÙNG Xin giúp đỡ gia đình Trâm tìm lại được người thân đi lạc vào 15h ngày 16/12/2018 khu vực công viên Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Nếu ai thấy cậu của Trâm - tên Thanh Tùng thì…
 • Tìm ông đi lạc
  Tìm ông đi lạc CẦN TÌM NGƯỜI THÂN . Ông năm nay đã được 88 tuổi, Ông đã đi ra khỏi nhà bằng xe đạp được 1 ngày 1 đêm nhưng chưa thấy về. Gia đình đang rất lo lắng. Ko cần like chỉ…
 • Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH
  Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH. Đã tìm trong thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm được. Mong ac đi qua chia sẻ giúp em. Để nhanh tìm được mẹ.Ấp 2/5 long hậu cần giuộc long an. Lí do…
 • Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956
  Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956 Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956. Địa chỉ: Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM Bi một người đàn bà dụ đi ngày 1/9/2018 và mất tích cho đến nay không tin tức.Mẹ bị thoái hóa cột sống,hiện tại…
 • Tìm chồng tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH - SN 1990
  Tìm chồng tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH - SN 1990 Chồng tôi tên Nguyễn Đức Mạnh, sn 1990, quê quán: Quảng Yên, Quảng Ninh. hiện đang là lái tàu Việt Thuận 286 trong miền nam. đã lâu không liên hệ được. ai biết tun tức chồng tôi ở đâu xin…
 • Tìm người nhà tên NGUYỄN HUY HẬU - SN 1953
  Tìm người nhà tên NGUYỄN HUY HẬU - SN 1953 Nguyễn Huy Hậu sinh năm 1953 ( bị tâm thần) bỏ nhà đi từ ngày 9-11-2018. đặc điểm nhận dạng: cao 163cm người gầy yếu,đầu húi trọc.thường mặc nhiều áo dài tay, quần dài các mầu xanh xám ghi..đi dép…