bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-04-08 22:30:00') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-04-08 22:30:00') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-04-08 22:30:00') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-04-08 22:30:00') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm anh NGÔ XUÂN PHÁC - sn 1965 đi làm ngày 23/10/2019 ở lòng hồ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nay chưa về

Tìm người đi lạc. Hôm qua gia đình có anh. Ngô Xuân Phác. 54 tuổi đi vào làm rẫy khu vực Lòng Hồ xã ...

Tìm người thân cho thanh niên trong hình đi lạc ở Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam. nói giọng miền trung

Thanh niên này đang đi lạc khu vực đồng văn duy tiên hà nam nói giọng miền trung ,mọi người chia sẻ ...

Tìm bà đi lạc tên Linda Muoi Tang, 78 tuổi, bị đẵng trí, đi lạc tại 126 trần bình trọng p2, q5 tphcm, vào lúc 11h ngày 1-11-2019

Bà Linda Muoi Tang, 78 tuổi, bị đẵng trí, đi lạc tại 126 trần bình trọng p2, q5 tphcm, vào lúc 11h n...

Tìm em tên TRỊNH ĐÌNH KHẢI bị câm điếc bẩm sinh đi không về nhà từ sân bay Tân Sơn Nhất ngày 02/11/2019

Tìm em bị câm điếc bẩm sinh đi không về nhà từ sân bay Tân Sơn Nhất ngày 02/11/2019 Trịnh Đình Khải...

Tìm cha tên LÊ VĂN LỰC - sn 1958 địa chỉ: Vĩnh Khánh, An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre. đi lạc ở khu vực chợ Gò Vấp HCM

Người trong hình là cha mình mất tích vào sáng hôm nay 06/11/2020, thường gần khúc chợ Gò Vấp quận g...

Tìm cháu đi lạc tên HỒ MINH NHẬT - 12 tuổi. Đi khỏi nhà lúc 7h00 ngày 10/11/2020 khu vực cầu Chánh Hưng, quận 8, TPHCM

Cháu rồi khỏi nhà lúc 7h sáng 10-11-2019. khu vực cầu Chánh Hưng, quận 8, TPHCM. Ai thấy cháu liên h...

Tìm trẻ lạc tên NGUYỄN TĂNG LỢI bỏ nhà đi ngày 23/11/2019. Quê Duy Hải - Duy Xuyên - Quảng Nam

Cháu tên : Nguyễn Tăng Lợi . Quê quán . Xã Duy Hải. Duy Xuyên. Quảng Nam. Bỏ nhà ra đi từ ngày 23.11...

Văn Viết Đại tìm vợ tên Lê Thị Thanh Ngọc - SN 1989 bỏ nhà đi ngày 02/12/2019 đến nay chưa về

Tôi tên Văn Viết Đại sn 1992 quê quán Thừa Thiên Huế nhờ Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ giùm t...

Tìm chị tên HOÀNG THỊ KIM, 52 tuổi, bị trầm cảm, ra khỏi nhà từ 10h sáng ngày 03/12/2019

Chị tôi là: HOÀNG THỊ KIM, 52 tuổi,địa chỉ: Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng. bị trầm cảm...

Tìm ông LƯ TIẾN ĐỨC - 70 tuổi, nhà ở Hóc Môn - TPHCM

Ông Lư Tiến Đức ngụ ở gần nhà hát Hóc Môn - tp hcm, đi lạc ngày 8/12/2019 tới nay chưa thấy về....

 • Tìm anh NGÔ XUÂN PHÁC - sn 1965 đi làm ngày 23/10/...

 • Tìm người thân cho thanh niên trong hình đi lạc ở ...

 • Tìm bà đi lạc tên Linda Muoi Tang, 78 tuổi, bị đẵn...

 • Tìm em tên TRỊNH ĐÌNH KHẢI bị câm điếc bẩm sinh đi...

 • Tìm cha tên LÊ VĂN LỰC - sn 1958 địa chỉ: Vĩnh Khá...

 • Tìm cháu đi lạc tên HỒ MINH NHẬT - 12 tuổi. Đi khỏ...

 • Tìm trẻ lạc tên NGUYỄN TĂNG LỢI bỏ nhà đi ngày 23/...

 • Văn Viết Đại tìm vợ tên Lê Thị Thanh Ngọc - SN 198...

 • Tìm chị tên HOÀNG THỊ KIM, 52 tuổi, bị trầm cảm, r...

 • Tìm ông LƯ TIẾN ĐỨC - 70 tuổi, nhà ở Hóc Môn - TPH...

Tìm người lạc