bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 07:52:21') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 07:52:21') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 07:52:21') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 07:52:21') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm người nhà cho cháu Phan Nguyễn Hoàng Anh, SN 2008, HKTT: xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Hiện Công an phường Thới Hoà đang gặp em Phan Nguyễn Hoàng Anh, SN 2008, HKTT: xã Vĩnh Tân, thị xã T...

Tìm em tên NGUYỄN ĐÌNH KHÂM (Nhí) - 32 tuổi, địa chỉ: Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng

Tìm em trai Tên: Nguyễn Đình Khâm (Nhí) - 32 tuổiĐặc điểm nhận dạng: cao 1m80, ốm, bị trầm cảm,...

Tìm ba tên VŨ ĐÌNH ĐÔN - SN 1963 ở Tây Ninh

Ba em tên Vũ Đình Đôn -  SN 1963, địa chỉ: ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tây N...

Tìm mẹ tên VUC THỊ DUNG - SN 1966

Mẹ tôi tên là: Vũ Thị Dung sinh năm 1966Địa chỉ: Ngã 3 Cầu Lão - Thôn Trung Thịnh - Xã Trường Thịnh ...

Cần tìm người thân trong hình

Cần tìm người thân trong hình, tại nhà có việc gấp mà người trong hình đi làm ăn xa lâu lắm r kh liê...

Tìm chị tên HUỲNH MAI

Tìm chị tên Huỳnh Mai. cao 150cm. ốm, da đen, tóc ngắn, răng cửa bị mẻ, có bệnh têm thần. bỏ nhà đi ...

Tìm người thất lạc từ năm 2013 tên TRUNG

Tôi muốn tìm người thất lạc từ năm 2013 người đó tên Trung sinh năm 1990 quê ở nghệ an, ai biết thôn...

Tìm bác tên PHẠM NGỌC QUYỀN - SN 1948. Quê Nam Hà-Tiền Hải-Thái Bình

bác mình tên Phạm Ngọc Quyền, SN 1948, quê quán Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình. Bị lạc lúc 10h ngày 27/...

Tìm cháu tên NGUYỄN THỊ THU THANH bị tâm thần nhà ở quận Phú Nhuận TPHCM

Cháu tên: NGUYỄN THỊ THU THANH. Chiều cao: 1m 40. Cánh Tay phải bị teo cơ. Không biết...

Con Đào Thu Hằng tìm ba tên ĐÀO THANH SƠN đi lạc 24/05/2019

Bác Đào Thanh Sơn, ba chị Đào Thu Hằng đi lạc ngày 24/5 đến nay chưa thấy về. Ai gặp Bác Sơn ở đâu, ...

 • Tìm người nhà cho cháu Phan Nguyễn Hoàng Anh, SN 2...

 • Tìm em tên NGUYỄN ĐÌNH KHÂM (Nhí) - 32 tuổi, địa c...

 • Tìm ba tên VŨ ĐÌNH ĐÔN - SN 1963 ở Tây Ninh...

 • Tìm mẹ tên VUC THỊ DUNG - SN 1966...

 • Cần tìm người thân trong hình...

 • Tìm chị tên HUỲNH MAI...

 • Tìm người thất lạc từ năm 2013 tên TRUNG...

 • Tìm bác tên PHẠM NGỌC QUYỀN - SN 1948. Quê Nam Hà-...

 • Tìm cháu tên NGUYỄN THỊ THU THANH bị tâm thần nhà ...

 • Con Đào Thu Hằng tìm ba tên ĐÀO THANH SƠN đi lạc 2...

Tìm người lạc