bininitopp txhtrenphai
Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 15:52

Tìm lại mẹ ruột thất lạc lâu năm tên HOÀNG THỤY VI - SN 1953

Rất mong mọi người gần xa giúp đỡ mẹ em muốn tìm lại mẹ ruột cách đây 48 năm. ... trước khi cho mẹ tôi bà tôi đã viết như sau: cần Thơ ngày 2/8/1973 tôi tên Hoàng Thuỵ Vi sanh 1953 tại Sài Gòn. căn cước số 07351578 cấp ngày 27/8/17/970 tại gia đình con ông Hoàng Thuỵ Năm và bà Trần Chiêu Chinh. vì hoàn cảnh nghèo nên tôi cho con tôi là Hoàng Đỗ Quyên sanh ngày 18/6/1972 tại Sài Gòn cho bà Nguyễn Thị Hòa sanh 1950 tại Tân thới, phong đinh căn cước số 01284523 cấp ngày 24/2/1969 tại cần Thơ con ông Nguyễn Văn năm và bà Lê Thị Hai. tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có gì xảy ra

20719vi