bininitopp txhtrenphai
Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 16:02

Tìm dì tên HUỲNH THỊ MAI THU - SN 1961, thất lạc từ năm 1982 ở Long Khánh, Đồng Nai

Năm 1979 ngoại tôi là Nguyễn Thị Chánh có dắt dì tên Huỳnh Thị Mai Thu sinh năm 1961 từ Đất Sét 2 thuộc xã Diên Xuân, tỉnh Phú Khánh ( nay là Khánh Hòa ) đến Ngã ba Suối Nghệ 1 , Long Khánh làm ăn. Đến năm 1981 ngoại quay về Đất Sét dắt mẹ tôi tên Huỳnh Thị Kim Hồng nhưng do mẹ tôi ốm nặng nên ngoại không vô lại được . Đến năm 1982 mẹ tôi vô tìm dì nhưng thất lạc từ đó . Nay tôi đăng tin mong mn chia sẽ giúp đỡ tìm dì . Ai có thông tin liên hệ sđt : 0395814702 Hồng. Hoặc 0794888546 Bình. Xin chân thành cảm ơn!

20719thu

Năm 1979 ngoại tôi là Nguyễn Thị Chánh có dắt dì tên Huỳnh Thị Mai Thu sinh năm 1961 từ Đất Sét 2 thuộc xã Diên Xuân, tỉnh Phú Khánh ( nay là Khánh Hòa ) đến Ngã ba Suối Nghệ 1 , Long Khánh làm ăn. Đến năm 1981 ngoại quay về Đất Sét dắt mẹ tôi tên Huỳnh Thị Kim Hồng nhưng do mẹ tôi ốm nặng nên ngoại không vô lại được . Đến năm 1982 mẹ tôi vô tìm dì nhưng thất lạc từ đó . Nay tôi đăng tin mong mn chia sẽ giúp đỡ tìm dì . Ai có thông tin liên hệ sđt : 0395814702 Hồng. Hoặc 0794888546 Bình. Xin chân thành cảm ơn!