bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-08-20 13:25:22') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-08-20 13:25:22') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-08-20 13:25:22') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-08-20 13:25:22') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm bà đi lạc tên: Lê thị khiển. 74 tuổi Nhà ở cầu Tham Lương . Tân Bình. Tp HCM.

Tìm bà đi lạc tên: Lê thị khiển. 74 tuổi Nhà ở cầu Tham Lương . Tân Bình. Tp HCM. Đi khỏi nhà...

Tìm thân nhân của LÊ VĂN HẢI sinh năm 1955 số nhà 41/70 ấp 4 xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Lê Văn Hải sinh 1955 số nhà 41/70 ấp 4 xã phụng Hiệp huyện phụng Hiệp tỉnh hậu giang hiện đang ở đều...

Tìm cô đi lạc tên: VƯƠNG THỊ NGÀ sinh năm 1957 cao khoản 165cm

Cô mình là Vương Thị Ngà, sinh năm 1957 Cao khoảng 1,65m. Nặng khoảng 65kg Độc thân Bị tâm thần nhẹ ...

Tìm em trai đi lạc tên TRỊNH VĂN TUỆ sinh năm 1999

Tìm em trai tên TRINH VĂN TUỆ, địa chỉ Đinh Đồng, Thanh Phong, Phủ Lý, Hà Nam đi đám tại khu công ng...

Tìm mẹ đi lạc tên TRẦN THỊ ANH sinh năm 1952

Tìm mẹ đi lạc tên TRẦN THỊ ANH sinh năm 1952. Địa chỉ: 37/13 đường 41 phường Linh Đông, Quận Thủ Đức...

Tìm bố chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC SƠN sinh năm 1952

Tìm bố chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC SƠN sinh năm 1952. Địa chỉ số 493 – tổ dân phố 1, Phường Phú Diễn...

Tìm cụ bà đi lạc tên: VÕ THỊ HỒNG YẾN

Cụ Yến sống tại địa chỉ: B08-07, chung cư 1050 Chu Văn An, Phường 12 Quận Bình Thạnh. Ngày 13/08/201...

Cần tìm người trong hình

Tôi tên Phạm huy khánh , số 11 đường tôn đức thắng , p1 , tp bạc liêu , tỉnh bạc liêu cần tìm người ...

 • Tìm bà đi lạc tên: Lê thị khiển. 74 tuổi Nhà ơ...

 • Tìm thân nhân của LÊ VĂN HẢI sinh năm 1955 số nhà ...

 • Tìm cô đi lạc tên: VƯƠNG THỊ NGÀ sinh năm 1957 cao...

 • Tìm em trai đi lạc tên TRỊNH VĂN TUỆ sinh năm 1999...

 • Tìm mẹ đi lạc tên TRẦN THỊ ANH sinh năm 1952...

 • Tìm bố chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC SƠN sinh năm 19...

 • Tìm cụ bà đi lạc tên: VÕ THỊ HỒNG YẾN...

 • Cần tìm người trong hình...

Tìm người lạc

 • Cần tìm người trong hình
  Cần tìm người trong hình Tôi tên Phạm huy khánh , số 11 đường tôn đức thắng , p1 , tp bạc liêu , tỉnh bạc liêu cần tìm người trong hình, nếu ai biết chính xác họ vui lòng liên hệ sdt 0949080878. xin…
 • Tìm cụ bà đi lạc tên: VÕ THỊ HỒNG YẾN
  Tìm cụ bà đi lạc tên: VÕ THỊ HỒNG YẾN Cụ Yến sống tại địa chỉ: B08-07, chung cư 1050 Chu Văn An, Phường 12 Quận Bình Thạnh. Ngày 13/08/2017 cụ đi lac đến nay chưa thấy về. Cụ bị Lẫn. Ái biết Cụ ở đâu xin liên hệ: chị…
 • Tìm bố chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC SƠN sinh năm 1952
  Tìm bố chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC SƠN sinh năm 1952 Tìm bố chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC SƠN sinh năm 1952. Địa chỉ số 493 – tổ dân phố 1, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nôi. Ông bị mất trí nhớ, đi khỏi nhà vào khoản…
 • Tìm mẹ đi lạc tên TRẦN THỊ ANH sinh năm 1952
  Tìm mẹ đi lạc tên TRẦN THỊ ANH sinh năm 1952 Tìm mẹ đi lạc tên TRẦN THỊ ANH sinh năm 1952. Địa chỉ: 37/13 đường 41 phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM đi lạc từ ngày 24/07/2017 tại khu vực chợ thủ Đức, TPHCM khi đi mặc bộ đồ…
 • Tìm em trai đi lạc tên TRỊNH VĂN TUỆ sinh năm 1999
  Tìm em trai đi lạc tên TRỊNH VĂN TUỆ sinh năm 1999 Tìm em trai tên TRINH VĂN TUỆ, địa chỉ Đinh Đồng, Thanh Phong, Phủ Lý, Hà Nam đi đám tại khu công nghiệp Châu Sơn Phủ Lý Hà Nam từ 16h30 ngày 23/07/2017 đến nay chưa về.  Gia đình có…
 • Tìm cô đi lạc tên: VƯƠNG THỊ NGÀ sinh năm 1957 cao khoản 165cm
  Tìm cô đi lạc tên: VƯƠNG THỊ NGÀ sinh năm 1957 cao khoản 165cm Cô mình là Vương Thị Ngà, sinh năm 1957 Cao khoảng 1,65m. Nặng khoảng 65kg Độc thân Bị tâm thần nhẹ Mất tích ngày 09/06/2017 đến nay, đã trình báo công an địa phương. Địa chỉ trước khi mất tích:…
 • Tìm thân nhân của LÊ VĂN HẢI sinh năm 1955 số nhà 41/70 ấp 4 xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
  Tìm thân nhân của LÊ VĂN HẢI sinh năm 1955 số nhà 41/70 ấp 4 xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Lê Văn Hải sinh 1955 số nhà 41/70 ấp 4 xã phụng Hiệp huyện phụng Hiệp tỉnh hậu giang hiện đang ở đều trị bệnh ở bệnh viện binh dương và không có thân nhân vậy có bạn nào thông…
 • Tìm bà đi lạc tên: Lê thị khiển. 74 tuổi Nhà ở cầu Tham Lương . Tân Bình. Tp HCM.
  Tìm bà đi lạc tên: Lê thị khiển. 74 tuổi Nhà ở cầu Tham Lương . Tân Bình. Tp HCM. Tìm bà đi lạc tên: Lê thị khiển. 74 tuổi Nhà ở cầu Tham Lương . Tân Bình. Tp HCM. Đi khỏi nhà từ ngày 14 giờ 18/7/2017 .Khi Đi bà mang áo bông nhỏ xanh thẩm, quần thun đen…
 • Tìm THÂN NHÂN của người bị tai nạn giao thông mất trí nhớ
  Tìm THÂN NHÂN của người bị tai nạn giao thông mất trí nhớ Tìm thân nhân cho người trong hình. Anh mất trí nhớ vì bị tai nạn giao thông đưa vào bệnh viện 512 tỉnh Bình Dương vào lúc 22h ngày 17/06/2017. Hiện nay đã chuyển về Mái Ấm Nhà Cỏ ở…
 • Tìm bà đi lạc tên NGUYỄN THỊ THÊM
  Tìm bà đi lạc tên NGUYỄN THỊ THÊM Quên: Thôn An Trạch, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. Bà vào chơi với con và đi lạc ở ngã tư Gò Dưa chợ đầu mối Quận Thủ Đức TP HCM vào lúc 13h00 ngày 10/07/2017. Ai…
 • Tìm bà đi lạc tên TẠ THỊ TRƯỜNG
   Tìm bà đi lạc tên TẠ THỊ TRƯỜNG Bà: Tạ Thị Trường ( tên hay gọi : Ba ). -75 tuổi - địa chỉ: phường trung sơn - thị xã sầm sơn - tỉnh thanh hoá. Bà ra đi khỏi nhà từ 3h chiều ngày 13-7-2017 giờ vẫn chưa…
 • Tìm em trai đi lạc tên VŨ MINH NGỌC
  Tìm em trai đi lạc tên VŨ MINH NGỌC Em cần tìm em trai như trong hình. Tên là VŨ MINH NGỌC. Em bị một nhóm bạn rủ đi chơi từ hôm mùng 02/07 hiện nay chưa có bất cứ một tin tức gì về em. Bố mẹ và…
 • Cháu tìm Dượng đi lạc tên: NGUYỄN VĂN PHỤNG tên thường gọi ÔNG BẢY CÂM
  Cháu tìm Dượng đi lạc tên: NGUYỄN VĂN PHỤNG tên thường gọi ÔNG BẢY CÂM Cháu tìm Dượng đi lạc tên: NGUYỄN VĂN PHỤNG tên thường gọi ÔNG BẢY CÂM, sinh năm 1956. Quê quán: Phước Lại, H.Cần Giuộc, Long An. bị Câm và Điếc, đi lạc ở: Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP HCM khi…
 • Cháu tìm bà đi lạc tên: HÀ THỊ THANH tên thường gọi BÀ MƯỜI. Quê quán: Huyện Phù Cát – Bình Định
  Cháu tìm bà đi lạc tên: HÀ THỊ THANH tên thường gọi BÀ MƯỜI. Quê quán: Huyện Phù Cát – Bình Định Bà ngoại của mình năm nay đã 88 tuổi, bà bị lẫn,trí nhớ kém. Bà đã tự quá giang xe từ Long Hậu Cần Giuộc Long An lên Sài Gòn để ra bến xe nhưng bà đã bị lạc trên…
 • Em gái PHẠM THỊ YẾN tìm chị PHẠM THỊ SAO (tên thường gọi là THƠM) sinh năm 1989
  Em gái PHẠM THỊ YẾN tìm chị PHẠM THỊ SAO (tên thường gọi là THƠM) sinh năm 1989 Em gái PHẠM THỊ YẾN tìm chị PHẠM THỊ SAO (tên thường gọi là THƠM) sinh năm 1989, Cao 163cm, Người rất gầy, Lưng gù, đeo kính cận, trán rộng, cười hở lợi. quê quán Xóm 10, Đông Mỹ, TP.Thái…
 • Tìm người nhà: chị NGUYỄN THỊ HOA và hai cháu trai
  Tìm người nhà: chị NGUYỄN THỊ HOA và hai cháu trai Chị Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1978, cao 156cm, da ngăm đen, tóc cắt ngắn đi xe Nouvo đời đầu màu đỏ trắng BKS 29P6 5942, Hai cháu trai đều đã nói sõi. cháu Vũ Trọng Văn sinh năm 2010, Cháu Vũ Quốc…
 • Tìm ba tên: NGUYỄN SANG
  Tìm ba tên: NGUYỄN SANG Tìm ba tên: NGUYỄN SANG (còn có tên là Được) quan hệ với Có  là Bố. Bố của Có đi từ ngày 25/4/2017 (âm lịch)cho đến nay hơn tháng chưa thấy về,Bố của Có sức khỏe yếu mà còn đi tàu…
 • Tìm Chú đi lạc ở Sài Gòn
  Tìm Chú đi lạc ở Sài Gòn Chú tôi hiện tại đi lạc ở Sài Gòn. Vẫn đang tìm nhưng không gặp , đi lạc từ ngày 20/06/2017, mong mọi người ai kiếm được liên hệ qua số : 0902.899.422 ? Xin Cám Ơn Và Hậu Tạ.…
 • Tìm con TRẦN VĂN ĐẠI, sinh năm 1990
  Tìm con TRẦN VĂN ĐẠI, sinh năm 1990 Họ và tên: TRẦN VĂN ĐẠI, Sinh ngày: 16 – 5 – 1990, Nơi sinh: Thái Bình, Đặc điểm: Cao khoảng 1m80, hơi gầy. Tạm trú: 80/35 đường 4- khu phố 3- phường Tam Phú – Quận Thủ Đức. Em…
 • Tìm bố tên ĐOÀN VĂN HIỀN sinh năm 1960
  Tìm bố tên ĐOÀN VĂN HIỀN sinh năm 1960 Bố tôi hiện đang bị bệnh và thần kinh không được ổn định, trong chuyến xe đi từ hà nội vào lâm đồng bố tôi đã xuống trạm dừng chân ăn cơm ở Thanh Hóa và từ lúc đó đã…
 • Tìm anh tên PHẠM ĐÌNH TOẠI
  Tìm anh tên PHẠM ĐÌNH TOẠI Anh tôi tên: PHẠM ĐÌNH TOẠI, thường trú: Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương đi khỏi nhà từ ngày 27/05/2017 cho đến nay chưa thông tin về nhà. gia đình rất mong tin anh. ai biết anh ở đâu xin…
 • Tìm người lạc tên LINH TÂM
  Tìm người lạc tên LINH TÂM Tìm người lạc tên: Linh Tâm, 23 tuổi Sdt: 01684079209, Đang sống và làm việc tại Phú Lộc 4 – Đà Nẵng (Gần Đại Học FPT). Mất liên lạc từ ngày 27/6, đã nhờ công an tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa…
 • Tìm em tên TÔ NỮ GIA NGÂN
  Tìm em tên TÔ NỮ GIA NGÂN Em TÔ NỮ GIA NGÂN ( người trong hình).. 18 TUỔI(1999)Em xin nhà đi chơi ở Sài Gòn vào ngày 26.6 cùng ngày đó số máy của em không liên lạc được... mọi thông tin của em đều không có…
 • Tìm cháu tên Võ Thành Phúc và mẹ tên Nguyễn Thị Vẹn
  Tìm cháu tên Võ Thành Phúc và mẹ tên Nguyễn Thị Vẹn Cháu ở TPHCM với bà nội. Cháu tên Võ Thành Phúc. Sn: 19/03/2013. Mẹ tên Nguyễn Thị Vẹn. Sn: 18/06/1987. Ngày 20/05/2017, bà nội đưa cháu về chơi với ba mẹ ở địa chỉ 150/44 ấp gia khánh, xã Hưng…
 • Tìm người thân tên NGUYỄN VĂN KHOA
  Tìm người thân tên NGUYỄN VĂN KHOA Tên: NGUYỄN VĂN KHOA. SN: 01/11/1980. Đi khỏi nhà: 7g20 ngày 26/6/2017, tại đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình. Mặc áo sơ mi dài tay sọc màu nâu, quần sort lửng màu xám. Tình trạng: tinh thần không ổn định, mất kiểm soát…
 • Tìm anh tên VƯƠNG ĐỨC HIỀN Sinh năm 1993
  Tìm anh tên VƯƠNG ĐỨC HIỀN Sinh năm 1993 Anh em tên Vương Đức Hiền (tên gọi ở nhà là Hiệp) sinh ngày 25/12/1993, ĐC: ẤP 2, Tân Hiệp, Thạnh Hóa, Long An. CMND: 301491076. Đi lạc tại khu vực đường Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7 ,…
 • Tìm ba đi lạc
  Tìm ba đi lạc Vào 12h trưa ngày 19/06 ba em bắt xe ôm ra ngã tư đường Hai Bà Trưng. – Nguyễn Đình Chiểu và xuống xe tại góc đường này. Vì tuổi già nên không còn minh mẫn, ba đã đi lạc…
 • Tìm vợ MAI THỊ THÚY HẰNG và hai con PHẠM XUÂN TÀI 6tuổi, PHẠM XUÂN LỢI 4tuổi
  Tìm vợ MAI THỊ THÚY HẰNG và hai con PHẠM XUÂN TÀI 6tuổi, PHẠM XUÂN LỢI 4tuổi Tìm vợ Mai Thị Thúy Hằng và hai con bỏ nhà ra đi từ 18/04/2017 đến nay không có tin tức gì Đặc điểm:Mai Thị Thúy Hằng: 29 tuổi, nước da ngâm, cao khoảng 1.65m.Phạm Xuân Tài: 6 tuổiPhạm Xuân…
 • Tìm vợ tên TRỊNH THỊ LAN tên thường gọi LEN
  Tìm vợ tên TRỊNH THỊ LAN tên thường gọi LEN Tên tôi là: Nguyễn Văn HòaHiện tại tôi đang ở phú mĩ thành phố thủ dầu một- tỉnh Bình DươngTôi cần tìm vợ tôi tên là: Trịnh Thị Lan ( tên thường gọi Len) . vợ tôi bỏ nhà ra…
 • Tìm người thân tên LÊ MAI BẢO TRÂN
  Tìm người thân tên LÊ MAI BẢO TRÂN Tìm người thân tên: Lê Mai Bảo Trân – 20 tuổi, Giới tính: Nữ, Bỏ nhà ra đi lúc 21h ngày 13/06/2016. Khi đi mặc áo thun màu xanh lá có chữ In Kỹ Thuật Số màu đỏ sau lưng, quần thun…
 • Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT sinh năm 1943
  Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT sinh năm 1943 Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT Sinh năm: 1943, Quê quán: Cần Giuộc. Đặc điểm nhận dạng: Khi đi mặc đồ bà ba áo tay ngắn màu cam có hoa, mang dép màu vàng, đeo dây chuyền bằng chuỗi hạt có mặt phật…
 • Tìm người thân tên LÊ TẤT THẮNG sinh năm 1974
  Tìm người thân tên LÊ TẤT THẮNG sinh năm 1974 Tìm người thân tên Lê Tất Thắng sinh năm 1974 thường trú: Tân Trại, Phú Cường, H.Sóc Sơn, Hà Nội Bỏ nhà đi từ ngày 30-5-2017, do hiện tại có vấn đề về sức khỏe tâm thần đến nay chưa…
 • Tìm em gái tên PHẠM THỊ LUYẾN
  Tìm em gái tên PHẠM THỊ LUYẾN em gái tôi tên là .PHẠM THỊ LUYẾN .váo ngày 25 tháng 5 năm 2017 trên đường đi từ bến xe khách DUY QUÝ ,Đường Nguyễn  Văn Nguyễn .F8,  lên SÀI GÒN để về quê .khi đi đến vòng xoay…
 • Tìm em gái tên NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
  Tìm em gái tên NGUYỄN THỊ NGỌC OANH Em muốn tìm em gái mất tích từ đầu năm 2017 bé tên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh đầu năm 2017 em có vô làm trong công ty Trung Minh Thành ở đường Phan Văn Hớn, Huyện Hóc Môn khoản 2 tuần…
 • Tìm chị tên ĐINH THỊ MINH CHÂU
  Tìm chị tên ĐINH THỊ MINH CHÂU Chị e ten đinh thi minh châu….sinh ngay 20-3-1989….. xom 1-xa phuoc the- tuy phong- binh thuan….. di lac ngay 14-12-2016….. chị bị bệnh tâm thần…. đặc diem nhan dạng: cao khoang 1m50, ham tren răng cửa bị gãy Mong…
 • Tìm anh tên Ngọc Luyến
  Tìm anh tên Ngọc Luyến Xin Mọi người share giùm Uyên bài viết này !!!Ở dưới hình là anh ruột của Uyên, tên Ngọc Luyến đi làm từ ngày 19-05 đến nay không có tin tức gì. Sau hôm đi làm anh Uyên nói về…
 • Tìm anh trai tên TẠ NHẬT HOÀNG đi lạc ngày 26/05/2017
  Tìm anh trai tên TẠ NHẬT HOÀNG đi lạc ngày 26/05/2017 Tìm anh trai đi lạc tên Tạ Nhật Hoàng, sinh năm 1985, cao khoảng 1,65 m. Hộ khẩu thường trú Xã Hành Tín Đông, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi (Chổ ở hiện tại 18-đường 447B – P.Tăng nhơn phú A – Q.9…
 • Tìm ba tên Nguyễn Văn Nguyên
  Tìm ba tên Nguyễn Văn Nguyên Ba em tên là Nguyễn Văn Nguyên, ngày 30/5/2017 lần cuối cùng có người nhìn thấy ba em là tại đường Cây Trâm gần công viên Làng Hoa vào lúc 8.00am. Nếu có ai thấy hoặc biết ba em đang…
 • Tìm cháu tên Thuận, sinh năm 1987, cao khoảng 1,60 m,
   Tìm cháu tên Thuận, sinh năm 1987, cao khoảng 1,60 m, Tôi muốn tìm cháu tên Thuận, sinh năm 1987, cao khoảng 1,60 m, vóc dáng gầy, giữa trán có nốt ruồi nhỏ. Nơi ở Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh Đi lạc từ ngày 15-5-2017 cho đến nay chưa về.…
 • Tìm Em Trai Tên Trương Anh Đại
  Tìm Em Trai Tên Trương Anh Đại Tôi muốn tìm người em trai ruột: Tên: Trương Anh Đại, dáng người gầy, nhỏ con, cao khoảng 1m60 Năm sinh: 20/02/1990. Quê quán CMND: Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định. đã đi chơi ngày 27/4/2017 đến nay đưa thấy…